Watermark pe imagini in php

Va propun o metoda de a pune un watermark pe o imagine in PHP. In principiu functia primeste ca parametrii imaginea sursa (locatie), locatia destinatie, watermarkul (locatie imagine), si calitatea jpeg.

Va returna Boolean, iar in cazul TRUE va salva un jpeg cu watermark din imaginea initiala. Functia se foloseste de libraria GD inclusa in php si accepta orice fel de tip de imagine pe care o poate recunoaste aceasta.

Watermarkul este pus in coltul din dreapta jos, dar asta se paote modifica dupa bunul plac.

function set_watermark($source, $dest, $watermark, $quality = 80)
{
  if (func_num_args() < 3)
  {
    $set_watermark_error = "Insufficient parameters supplied!";
  }
  else
  {
    if (file_exists($source))
    {
      if ($src = imagecreatefromstring(file_get_contents($source)))
      {
        $info = getimagesize($source);
        imageantialias($src, true);
        if ($wm = imagecreatefromstring(file_get_contents($watermark)))
        {
          $wm_info = getimagesize($watermark);
          imagealphablending($src, true);
          imagecopy($src, $wm, $info[0]-$wm_info[0]-5, $info[1]-$wm_info[1]-5, 0, 0, $wm_info[0], $wm_info[1]);
          if (imagejpeg($src, $dest, $quality))
          {
            if (file_exists($dest))
            {
              chmod($dest, 0777);
              return true;
            }
            else
            {
              $set_watermark_error = 'Unable tosaveimage! ';
            }
          }
          else
          {
            $set_watermark_error = 'Unable tosaveimage! ';
          }
        }
      }
      else
      {
        $set_watermark_error = 'Unrecognized imageformat! ';
      }
    }
    else
    {
      $set_watermark_error = 'Source filedoesnotexist! ';
    }
  }
  return false;
}

Functia mai poate fi customizata pentru a intoarce si alte tipuri de imagine, dar lasam asta la alegerea fiecaruia.

Leave a Reply